Bảng giá tập Gym

  Vé ngày Thẻ gạch 01 tháng 02 tháng 03 tháng 06 tháng 1 năm 2 năm
Olympia Việt Hưng 40.000 450.000 350.000

600.000

780.000 1.450.000 2.600.000 4.680.000

Olympia Việt Hưng 

(tập - bơi)

          8.500.000 14.500.000 25.200.000

Olympia Trương Định

50.000 630.000 490.000 840.000 1.080.000 2.030.000 3.640.000 6.520.000
Olympia Trương Định  (tập - bơi)           9.120.000 15.600.000 28.000.000
Olympia Tăng Bạt Hổ 60.000 760,000 600.000 1.000.000 1.300.000 2.400.000 4.400.000 7.900.000

Olympia Tăng Bạt Hổ

(tập - bơi)

          11.500.000 19.300.000 35.000.000

Giờ mở cửa các phòng tập của Olympia

STT Cơ sở Thứ 2 - Chủ Nhật
1 Olympia Trương Định 05:30 - 20:00
2 Olympia Việt Hưng 05:30 - 20:00
3 Olympia Tăng Bạt Hổ 05:30 - 20:00