Bế giảng khóa học cứu hộ năm 2018

Ngày 25/11/2018, khóa học cứu hộ do Hiệp hội thể thao dưới nước và công ty Swimming and Lifesaving Việt Nam phối hợp với công ty cổ phần thể thao và giải trí Bằng Linh tổ chức đã kết thúc tốt đẹp

Tất cả các học viên đều được kiểm tra nghiêm ngặt bởi các giáo viên cứu hộ hàng đầy kinh nghiệm và những học viên xuất sắc vượt qua đều được trao bằng chứng nhận cứu hộ.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và trong nhà