Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ thông tin dịch vụ 024.39335568/69 Hỗ trợ thông tin dịch vụ
Đăng ký học bơi 04.6675 8686 Đăng ký học bơi
Bể bơi số 3 Tăng Bạt Hổ 024.32 88 8686 Bể bơi số 3 Tăng Bạt Hổ
Bể bơi 609 Trương Định 04.6672 8686 Bể bơi 609 Trương Định
Bể bơi 98 Tô Ngọc Vân 04.6673 8686 Bể bơi 98 Tô Ngọc Vân
Bể bơi số 2 Phúc Tân, Hoàn Kiếm 04.6674 8686 Bể bơi số 2 Phúc Tân, Hoàn Kiếm
Phòng tập 170 La Thành 024.62978686 Phòng tập 170 La Thành
Olympia số 1 Đinh Lễ 024.371 66666 Olympia số 1 Đinh Lễ
Bể bơi ngoài trời số 1 Tăng Bạt Hổ 024.33933 6466 Bể bơi ngoài trời số 1 Tăng Bạt Hổ
Olympia Việt Hưng 024.3641 8686  Olympia Việt Hưng
Bảng giá bơi

GIÁ VÉ BƠI NGƯỜI LỚN

Bể Bơi Olympia

Vé Ngày

Tuần

1 tháng

3 tháng

6 tháng

12 tháng

24 tháng

Học bơi

 Số 2 Phúc Tân

80,000

 

1,800,000

4,500,000

 

 

 

2,100,000

 

 Số 1 Tăng Bạt Hổ

80,000

 

1,900,000

4,800,000

 

 

 

2,940,000

Số 3 Tăng Bạt Hổ

95,000

580,000

2,160,000

5,800,000

7,800,000

13,500,000

 

2,940,000

 Số 98 Tô Ngọc Vân

80,000

 

1,800,000

4,500,000

 

 

 

2,100,000

 Số 609 Trươg Định

80,0000

480,000

1,800,000

4,000,000

6,500,000

11,000,000

19,800,000

2,730,000

Việt Hưng

70,000,000

450,000

1,800,000

4,500,000

6,500,000

11,000,000

 

2,730,000

Hà Đô

80,000

480,000

1,800,000

4,500,000

6,500,000

11,000,000

 

2,730,000

Thanh Xuân

80,000

480,000

1,8000,000

4,500,000

6,500,000

11,000,000

 

2,730,000GIÁ VÉ BƠI TRẺ EM

 

Bể bơi

Vé Ngày

Vé tuần

Vé tháng

Học bơi

Số1 Tăng Bạt Hổ

60,000

1,600,000

2,535,000

Số 3 Tăng Bạt Hổ

70,000

 

1,950,000 

2,535,000

Số 2 Phúc Tân

60,000

 

1,400,000 

1,950,000

Số 98 Tô Ngọc Vân

60,000

 

1,400,000  

1,950,000

Số 609 Trương Định

60,000

350,000

1,400,000

2,340,000

Olympia Việt Hưng

50,000

 

1,400,000

2,340,000

Thanh Xuân

60,000

350,000

1,400,000

2,340,000

Hà Đô

60,000

350,000

1,400,000

2,340,000


Thẻ bơi 4 tháng TE giá gốc: 5,200,000 giảm còn 2,800,000 giảm 46%

Ghi chú:

·        Thời gian hoạt động bể: Olympia Bốn Mùa Trần Hưng Đạo  từ 5h00’ – 21h00’ - 04.39330796


·         Thời gian hoạt động bể Olympia Công Đoàn từ 6h00’ – 20h00’  - 04.66738686


·         Thời gian hoạt động bể Olympia Hoàn Kiếm  từ 5h00’ – 21h00’ - 04.66748686


·         Thời gian hoạt động bể Olympia Tăng Bạt Hổ từ 5h00’ – 20h30’  - 04.32888686


·         Thời gian hoạt động bể Olympia Nam Đô 609 Trương Định từ 5h00 - 21h00'- 04.66728686


·         Giá vé ngày của trẻ em dành cho những bé dưới 12 tuổi có chiều cao dưới 1m30


·      Thẻ gạch ô có thể dùng chung cho nhiều người, thẻ có ảnh của đối tượng nào chỉ dành cho đối tượng đó


·         Khách hàng có thể đăng ký học bơi tại Phòng đăng ký học bơi: 04.6675 8686