Bảng giá bơi

GIÁ VÉ BƠI NGƯỜI LỚN

Bể Bơi Olympia

Vé Ngày

Tuần

1 tháng

3 tháng

6 tháng

12 tháng

24 tháng

 

Số 2 Phúc Tân

80,000

 

1,800,000

4,500,000

 

 

 

 

Số 1 Tăng Bạt Hổ

70,000

 

1,800,000

4,500,000


 

Số 3 Tăng Bạt Hổ

95,000

580,000

2,160,000

5,800,000

7,800,000

13,500,000

 

 

Số 98 Tô Ngọc Vân

80,000

 

1,800,000

4,500,000

 

 

 

 

Số 609 Trương Định

80,0000

480,000

1,800,000

4,000,000

6,500,000

11,000,000

19,800,000


GIÁ VÉ BƠI TRẺ EM

 

Bể bơi

Vé Ngày

Vé tuần

Vé tháng

Số1 Tăng Bạt Hổ

75,000

1,400,000

Số 3 Tăng Bạt Hổ

70,000

 

1,950,000 

Số 2 Phúc Tân

60,000

 

1,400,000 

Số 98 Tô Ngọc Vân

60,000

 

1,400,000  

Số 609 Trương Định

60,000

350,000

1,400,000


Thẻ bơi 4 tháng TE giá gốc: 5,200,000 giảm còn 2,250,000 giảm 57%

Học bơi người lớn giá gốc 4,200,000 giảm còn 2,730,000 giảm 35%

Học bơi trẻ em giá gốc 3,900,000 giảm còn 2,340,000 giảm 40%

Ghi chú:

·        Thời gian hoạt động bể: Olympia Bốn Mùa Trần Hưng Đạo  từ 5h00’ – 21h00’ - 04.39330796


·         Thời gian hoạt động bể Olympia Công Đoàn từ 6h00’ – 20h00’  - 04.66738686


·         Thời gian hoạt động bể Olympia Hoàn Kiếm  từ 5h00’ – 21h00’ - 04.66748686


·         Thời gian hoạt động bể Olympia Tăng Bạt Hổ từ 5h00’ – 20h30’  - 04.32888686


·         Thời gian hoạt động bể Olympia Nam Đô 609 Trương Định từ 5h00 - 21h00'- 04.66728686


·         Giá vé ngày của trẻ em dành cho những bé dưới 12 tuổi có chiều cao dưới 1m30


·      Thẻ gạch ô có thể dùng chung cho nhiều người, thẻ có ảnh của đối tượng nào chỉ dành cho đối tượng đó


·         Khách hàng có thể đăng ký học bơi tại Phòng đăng ký học bơi: 04.6675 8686