KHAI TRƯƠNG KHU VUI CHƠI JUMP ARENA- ĐỐI TÁC CỦA OLYMPIA

Ngày 22/9/2018, tại số 1 Tăng Bạt Hổ, Hà Nội đã diễn ra sự kiện khai trương khu vui chơi bạt nhún Jump Arena và là đối tác của công ty thể thao và giải trí Bằng Linh - Olympia.

Ảnh sự kiện khai trương đối tác của Bằng Linh - Olympia