NÂNG CẤP CƠ SỞ OLYMPIA CÔNG ĐOÀN

Những hình ảnh mới nhất của Olympia Công Đoàn sau khi được trải thảm mới, đẹp long lanh luôn cả nhà ạ.
Địa chỉ: Olympia Công Đoàn - 98 Tô Ngọc Vân, Hà Nội.
SĐT: 04.6673 8686
Không có văn bản thay thế tự động nào.Không có văn bản thay thế tự động nào.Trong hình ảnh có thể có: trong nhà