NÂNG CẤP CƠ SỞ OLYMPIA TRƯƠNG ĐỊNH

Cơ sở Olympia Trương Định được trải thảm và nâng cấp, đẹp long lanh luôn nha cả nhà
Địa chỉ: 609 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội.
SĐT: 04.6672 8686 
Không có văn bản thay thế tự động nào.Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều ngườiTrong hình ảnh có thể có: trong nhàTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều ngườiTrong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi, bàn và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều ngườiTrong hình ảnh có thể có: trong nhà