Thể dục thẩm mỹ
IMG_20140506_180348.jpg


Môn  Aerobic

Vé ngày

Thẻ gạch

1 tháng

2 tháng

3 tháng

6 tháng

12 tháng

Số 4 Trần Hưng Đạo

50,000

630,000

490,000

840,000

1,080,000

2,030,000

3,640,000

Số 3 Tăng Bạt Hổ

60,000

760,000

600,000

1,000,000

1,300,000

2,400,000

4,400,000

609 Trương Định

50,000

 

490,000

840,000

1,080,000

2,030,000

3,640,000

170 La Thành

60,000

760,000

600,000

1,000,000

1,300,000

2,400,000

4,400,000


Ghi chú:

- Giá vé thẻ trên đã bao gồm cả tập máy (tập gyms). Riêng  các phòng 170 La Thành, Tăng Bạt Hổ và 609 Trương Định có thêm dịch vụ xông hơi.

- Ca sáng tại Olympia Trần Hưng Đạo và Tăng Bạt Hổ từ 5h30 đến 8h30; ca chiều từ 14h00' đến 19h00'. Riêng thứ 7, chủ nhật ca sáng từ 6h00' - 8h00'; chiều từ 14h00' - 18h00'

- Ca sáng tại Olympia 170 La Thành từ 6h00' đến 8h00'; ca chiều từ 17h00' đến 19h00'