Tổ chức cúp Bằng Linh lần thứ IV

Ngày 9/12/2018, tại công ty thể thao giải trí Bằng Linh đã diễn ra giải bơi thanh thiếu niên do đoàn TNCS Hồ Chí Minh Hà Nội, cung thanh niên Hà Nội kết hợp với Olympia Bằng Linh tổ chức.
-Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu của Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội về công tác phòng chống đuối nước ở trẻ em và chương trình "Phổ cập bơi" đối với thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Đẩy mạnh phong trào tập luyện bơi lặn trong thanh thiếu niên, góp phần tăng cường sức khỏe, giáo dục toàn diện về thể chất. Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tăng cường giao lưu, học tập kinh nghiệm và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các đơn vị và các thành viên tham dự giải.
-Giải bơi đã diễn ra rất thành công tốt đẹp và bổ ích.