Bảng giá bơi

Thẻ người lớn
Bể bơi Vé ngày Tuần 01 tháng 03 tháng 06 tháng 1 năm 2 năm 3 năm
98 Tô Ngọc Vân 80,000   1,800,000 4,500,000        
số 2 Phúc Tân 80,000   1,800,000 4,500,000        
609 Trương Định 80,000 480,000 1,800,000 4,500,000 6,500,000 11,000,000 19,800,000 27,500,000
Số 3 Tăng Bạt Hổ 90,000   2,160,000 5,800,000 7,800,000 13,200,000    
Thẻ tổng hợp tập xông bơi số 3 Tăng Bạt Hổ         8,700,000 14,900,000 26,900,000 35,200,000
Bể Olympia Việt Hưng 70,000 450,000 1,800,000 4,500,000 6,500,000 11,000,000    

Số 1 Tăng Bạt Hổ

80,000   1,900,000 4,800,000        
Bể Olympia Thanh Xuân 80,000 480,000 1,800,000 4,500,000 6,500,000 11,000,000    
Bể Olympia Hà Đô 80,000 480,000 1,800,000 4,500,000 6,500,000 11,000,000    

Các loại thẻ từ 4 năm đến 5 năm vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng: 04.39335568/69

Thẻ trẻ em
Trẻ em
Bể bơi Vé ngày Tuần 01 tháng 03 tháng 06 tháng 1 năm
Số 98 Tô Ngọc Vân 60,000   1,400,000      
Số 2 Phúc Tân 60,000   1,400,000      
Số 609 Trương Định 60,000 350,000 1,400,000      
Số 3 Tăng Bạt Hổ 70,000   1,950,000      
Bể Olympia Việt Hưng 50,000   1,400,000      
Bể số 1 Tăng Bạt Hổ 60,000   1,600,000      
Bể Olympia Thanh Xuân 60,000 350,000 1,400,000      
Bể Olympia Hà Đô 60,000 350,000 1,400,000      
Chia sẻ